Kollégák figyelmébe!

Írta: fogorvoslat.hu on . Beküldve: Tudnivalók

Kedves Kollegák!

Csütörtök óta megszámlálhatatlan megkeresés érkezett hozzánk kollégáinktól az összes kommunikációs csatornánkon keresztül. Az elmúlt napokban „forró dróton” folyamatosan konzultáltam, véleményt cseréltem a Fogorvosi Tagozat elnökségének tagjaival, a fogorvosszakma vezetőivel, kamarai jogi szakértővel, annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk, mit jelent számunkra a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet módosítása „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása.”

Kétségkívül az ország létérdeke a gazdaság beindulása, az érettségi vizsgák megszervezése, vagy az orvosegyetemek végzős hallgatóinak diplomához jutása és sorolhatnám tovább a kényszerítő szükséget. Azonban a fogászati ellátás eddigi ésszerű korlátozásának a fokozatok nélküli teljes feloldása a járvány terjedése szempontjából kritikus helyzetet teremthet. A hosszú hétvége nem adott elegendő időt és lehetőséget a felkészülésre, különösen mikor a médián keresztül a lakosság arról értesült, hogy végre akadályoztatás nélkül fordulhat fogorvoshoz bármilyen panaszával, problémájával. Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege. A rendelet ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a betegellátást nem a járvány előtti helyzet szerint szabályozza, hanem a veszélyhelyzet korlátozását szolgáló minden intézkedés érvényben marad. Kiemelten a védekező eszközök, ruházat, a fogászati infekciókontroll és az összes fertőzést megelőző eszköz, fertőtlenítőszer, stb. szigorú használata és folyamatos biztosítása. Ellentmondásos továbbá, hogy eltérően szabályozza a közfinanszírozott alapellátást és szakellátást, továbbá a magánellátást, a fertőzött vagy fertőzés gyanús betegek ellátásra vonatkozóan. Az ország különböző területén működő fogorvosi szolgálatok (közfinanszírozott és magán) esetében nem csak életszerűtlen, hanem többnyire kivitelezhetetlen, hogy minden esetben megelőzze a fogászati kezelést az ilyenkor kötelezően elrendelt SARS-COV2 vírus PCR vizsgálata.

A fogorvosok tömeges jelzéseit fogadva ismételten le kell szögeznünk, hogy a Kamara köztestületként csak ajánlást fogalmazhat meg. Sajnálatos, hogy a rendeletek ill. azok módosításai nem adnak egyértelmű útmutatást, segítséget a kollégák számára a teljes körű ellátás újraindításához.

  • Minden körülmény között fenn kell tartani a legszigorúbb fertőzést megelőző infekciókontroll szabályokat. (Lásd Országos Epidemológiai Központ, Szakmai Kollégium, NNK Eljárásrend)
  • Bővíteni lehet a sürgősségi ellátások körét, el lehet végezni azokat a beavatkozásokat, amelyek eddigi késleltetése, vagy további halasztása egészségkárosodással, szövődmények kialakulásával járhatnak.
  • Elsősorban a korábban megkezdett ellátások folytatására és a halasztott kezelések elkezdésére kell törekedni.
  • Amennyiben elkerülhetetlenek az aerosol-képződéssel járó beavatkozások, teljes védőfelszerelésben, potenciálisan fertőző betegként kell kezelni a pácienst. Amennyiben reális lehetőség van ilyenkor a kezelést megelőzően PCR vizsgálatot kérni, akkor ezt meg kell tenni és ennek eredményétől függően kell elvégezni a beavatkozást.
  • Lehetőleg ne fogadjunk új betegeket, legfeljebb csak sürgősségi ellátás nyújtására, ne kezdjünk bele új betegnél több üléssel járó kezelésbe.
  • Minden rendelkezésre álló eszközzel korlátozzuk a betegek nagyobb számú megjelenését a rendelőben. Kevés beteget, időben elosztva lássunk el.
  • A betegek megjelenését ésszerű korlátok közé szorítva, időben lépcsőzetesen elosztva fogadjuk. (Előre egyeztetve, időre berendelve, várakozó lista szerint.)
  • Ésszerű korlátot szabjunk a média sugallta, hirtelen jelentős számban megnövekvő páciens igények azonnali kielégítésére.

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése érvényben van, ez felül ír minden szabályt. A járvány terjedésének korlátozása, a beteg, az egészségügyi személyzet és saját családi környezetünk védelme a legfőbb érdek. Ezt mondatja velünk a hivatás felelőssége a napi helyzethez alkalmazkodó, életszerű gyakorlat, és a józan ész diktálta cselekvés szükségszerűsége, mivel a jogszabály nem ad elegendő útmutatást az elkövetkező nehéz időszakra.

Az ajánlás minden kollégánkhoz szól, közfinanszírozott és magánellátásban gyógyító fogorvoshoz egyaránt, mert végső soron ugyanabban a helyzetben vagyunk mindannyian és a járványveszély, a vírus sem tesz különbséget közöttünk.

Budapest, 2020. május 3.

Az Elnökség nevében,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János
elnök